Publicam adresa Ministerului Justitiei nr. 2/103771/16.01.2020, inregistrata la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) la 22.01.2020, prin care se informeaza cu privire la suma prevazuta in Legea bugetului de stat a Romaniei pe anul 2020 nr

Publicam adresa Ministerului Justitiei nr. 2/103771/16.01.2020 privind suma prevazuta in Legea bugetului de stat a Romaniei pe anul 2020 nr. 5/2020 avand ca destinatie plata onorariilor pentru asistenta judiciara

Publicăm adresa Ministerului Justiției nr. 2/103771/16.01.2020, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la 22.01.2020, prin care se informează cu privire la suma prevăzută în Legea bugetului de stat a României pe anul 2020 nr. 5/2020 având ca destinație plata onorariilor pentru asistența judiciară, defalcat pe ambele autorități prevăzute de lege care au atribuții în acest domeniu:
Suma prevăzută în buget- 75.330 mii lei, din care:
– în bugetul Ministerului JustiÈ›iei – 70.500 mii lei;
– în bugetul Ministerului Public – 4.830 mii lei.
Totodată, dăm publicității și scrisorile de mulțumire adresate Guvernului României, Ministerului Justiției și Ministerului Public.