Propunerile avocatului Mindru Remus pentru Congresul Avocatilor 2018

Propunerile avocatului Mindru Remus pentru Congresul Avocatilor 2018

Va facem cunoscute propunerile avocatului Mîndru Remus din Baroul București care vor fi susținute în cadrul Congresului Avocaților 2018 ca urmare a votului și implicit a mandatului primit din partea colegilor:

Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care să se mandateze Consiliul U.N.B.R. în vederea modificării Statului profesiei de avocat în sensul îmbunătățirii reglementărilor privitoare la publicitatea formei de exercitare a profesiei. În acest sens, propun Consiliului U.N.B.R. să constituie un grup de lucru care va avea ca și obiectiv definirea cadrului normativ adaptat noilor realități.

Devine din ce în ce mai evident faptul că avansul tehnologic generează în permanență noi posibilități și nișe de promovare / publicitate în mediul virtual. În acest context, reglementările care guvernează exercitarea profesiei de avocat trebuie să țină pasul cu noile tendințe și să se alinieze unor noi provocări care pot influența piața avocaturii, atât din perspectiva concurențială cât și din perspectiva asigurării unor garanții minime cu privire la informarea corectă a justițiabilului.

Nu trebuie să neglijam faptul că profesia noastră are un rol social semnificativ iar lipsa unui control justificat și echilibrat în rândul formelor de exercitare a profesiei poate să conducă, de multe ori în mod ireversibil, la prejudicierea intereselor justițiabilului.

În prezent, dispozițiile privitoare la publicitatea formei de exercitare a profesiei pe care le regăsim în Statutul profesiei de avocat sunt, poate, insuficiente sau lipsite de coeziune astfel încât scopul acestora nu poate fi atins în mod eficient. Mai precis, reglementarea actuală nu facilitează o monitorizare obiectivă și sporită a formelor de exercitare a profesiei în scopul identificării situaților care pot aduce atingere prestigiului profesiei de avocat, iar astfel ne aflăm în postura de a observa că anumiți colegi avocați fac uz de practici lipsite de deontologie profesională și încalcă, în mod vădit, sensul pe care înțelegem noi să-l dăm scopului nostru în societate. Lipsa unor mecanisme facile și celerice fac practic imposibilă monitorizarea modalității în care formele de exercitare a profesiei înțeleg să se promoveze și, implicit, îngreunează demersul de cercetare și aplicare a unor eventuale sancțiuni pentru cei care nu respectă normele statutare și deontologice privind publicitatea profesională.

Este adevărat că societatea evoluează iar avocatura tinde a deveni o structură de afaceri în sine și care activează într-un mediu concurențial de facto, însă atât timp cât serviciile noastre sunt destinate cetățeanului și pot fi accesate în scopul apărării drepturilor și libertăților individuale, o abordare concurențială bazată pe libertatea de a face uz de orice mijloace de comunicare trebuie eliminată sau cel puțin limitată.

Astfel, prin propunerile de modificare aduse Statutului, voi propune înființarea în cadrul fiecărui barou a unui departament special, dimensionat în funcție de numărul avocaților din cadrul fiecărui barou, cu respectarea principiului eficienței resurselor umane și a costurilor asimilate, al cărui scop este cel de monitorizare a comportamentului formelor de exercitare, atât în mediul on-line, cât și în activitatea ce excede acestuia, cu consecința sesizării consiliilor barourilor. Consider că ne aplecăm prea mult pe formalizarea unor demersuri de validare a mijloacelor de comunicare și insistăm prea puțin pe conștientizarea și conformarea voluntară a formelor de exercitare. Astfel, o structură departamentală proactivă care să monitorizeze și să constate situațiile de încălcare a Statutului poate substitui un demers birocratic de validare a unei pagini de internet de prezentare sau a altor materiale, demers neacceptat de majoritatea avocaților. O astfel de structură, cu consecința alocării unor minime resurse, poate genera beneficii majore pe termen mediu tuturor factorilor implicați și poate elimina demersurile nelegale și anticoncurențiale ale unor forme de exercitare a profesiei. Aceste structuri pot primi sesizări și pot sesiza la rândul lor consiliile barourilor inclusiv cu privire la practicarea profesiei fără drept sau cu privire la prestarea de servicii de consultanță juridică de către anumite structuri de afaceri sau entități juridice care exced Legii nr 51 / 1995.

În prezent, anumite forme de exercitare a profesiei își comunică, direct sau indirect, situațiile financiare, reușitele, componența echipelor, onorariile, uneori adoptând campanii agresive de promovare a imaginii. Astfel de demersuri pot afecta iremediabil credibilitatea profesională a corpului avocaților în ansamblu.


Articolul „Propunerile avocatului Mindru Remus pentru Congresul AvocaÈ›ilor 2018” a fost preluat prin amabilitatea AsociaÈ›iei „Societatea AvocaÈ›ilor din BucureÈ™ti – SAB” È™i poate fi consultat AICI