Proiectul european MULTILAW - Anunt de selectie - Apel catre Barouri si Formele de exercitare a profesiei de avocat

Proiectul european MULTILAW - Anunt de selectie - apel catre barouri si formele de exercitare a profesiei de avocat

INFORMAÈšII DESPRE PROIECT

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul MULTILAW  al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris, consultanții juridici din Polonia și barourile naționale din România, Lituania, Spania și Republica Cehă. În cadrul proiectului, avocații din 7 state membre ale UE vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituțiile gazdă din domeniul avocaturii  desemnate de partenerii din proiect.

Pe durata proiectului sunt prevăzute 4 perioade de schimb între avocații europeni.

Prima etapă de participare la program a fost în perioada noiembrie 2017 – februarie 2018, luând în considerare preferințele și disponibilitatea posturilor în instituțiile gazdă.

A doua etapă de schimburi a avut loc în perioada  martie – iunie 2018.

A treia  etapă de schimburi va avea loc în perioada septembrie – decembrie  2018.

A patra etapă de  schimburi va avea loc în perioada ianuarie-aprilie 2019.

În cele 4 etape, 10 avocați români vor fi trimiși în străinătate în instituțiile din țările participante la proiect, iar U.N.B.R. – prin instituțiile/entitățile selectate,  va găzdui 10 avocați europeni.

Durata fiecărei plasări va fi de două săptămâni, iar instituțiile gazdă din țările partenere vor fi fie barouri locale sau naționale, fie forme de exercitare a profesiei de avocat, de preferință  cu activități transfrontaliere în Europa.

Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare, iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite de Comisia Europeană ți parțial de avocații selectați să participe în proiect.

Avocații selectați  în proiect au  experiență profesională de maximum 5 ani și  sunt vorbitori la nivel avansat  al limbii engleze, putând proveni din  Franța (Paris), Olanda (Haga), Grecia (Atena), Republica Cehă, Polonia, Lituania.

INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL DE SELECȚIE AL INSTITUȚIILOR GAZDĂ DIN ROMÂNIA

U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 10  instituții gazdă (barouri și forme de exercitare a profesiei de avocat)  pentru avocații europeni selectați în proiect dintr-un alt stat UE . 

Oferta fermă de a primi  astfel de avocați străini în schimbul de experiență  trebuie să conțină  următoarele explicații:

– ÃŽn cazul barourilor – indicarea formelor de exercitare a profesiei din cadrul baroului care își manifestă intenÈ›ia de  a asigura condiÈ›iile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică  ale acestora, confirmarea asigurării unei îndrumări în limba engleză adresa de e-mail, telefon È™i persoana de contact;

– ÃŽn cazul formelor de exercitare a profesiei –  manifestarea intenÈ›iei de  a asigura condiÈ›iile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică  ale societății, confirmarea asigurării unei îndrumări în limba engleză,  adresa de e-mail, telefon È™i persoana de contact.

Constituie un avantaj  desfășurarea unor activități transfrontaliere în Europa.

Propunerile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: unbr@unbr.ro, cu menționarea în titlul mesajului  a titlului proiectului (MULTILAW) precum și a perioadei de schimb pentru care s-a făcut opțiunea.

Termenul de primire a propunerilor este 25 iunie 2018.

Decizia selecției va fi comunicată până la data de 02 iulie. Comunicarea va fi trimisă prin e-mail fiecărui ofertant, inclusiv celor care nu au fost selectați.