PROCES VERBAL din data de 06 martie 2019 privind solutionarea contestatiilor la baremul de notare si evaluare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 martie 2019

PROCES VERBAL din data de 06 martie 2019 privind solutionarea contestatiilor la baremul de notare si evaluare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 martie 2019

EXAMENUL DE PRIMIRE ÃŽN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR ÅžI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÃŽN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA MARTIE 2019
Comisia Naţională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 06 martie 2019

privind soluționarea contestațiilor la baremul de notare și evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 martie 2019

ÃŽn conformitate cu prevederile art. 21 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) ÅŸi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia naţională de examen,

Analizând contestaţiile la baremul de evaluare la testul tip grilă, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină,

CONSTATÄ‚ ÅžI, RESPECTIV, DISPUNE URMÄ‚TOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a contestațiilor, se resping toate contestațiile la baremul de notare şi evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 martie 2019.

2. Se validează baremul de notare şi evaluare astfel cum a fost publicat duminică, 3 martie 2019, ora 13,55.

3. În baza baremului validat conform art. (2), se va proceda la evaluarea lucrărilor probei de examen (test – grilă) din data de 3 martie 2019.

4. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se comunică vicepreședinților Comisiei de examen.

Pentru Comisia națională de examen

PREÅžEDINTE,

av. dr. Traian C. Briciu


Download DOCX / PDF