Minuta ședinței Comisiei Permanente cu invitarea decanilor din 23 februarie 2023

Minuta ședinței Comisiei Permanente cu invitarea decanilor din 23 februarie 2023 cu tema „Prezentare și discuții privind stadiul proiectelor legislative ale UNBR cu impact asupra profesiei de avocat”

 
 
 

Minuta ședinței Comisiei Permanente cu invitarea decanilor din 23 februarie 2023

La data de 23 februarie a.c. a avut loc ședința Comisiei Permanente a UNBR în format videoconferință, cu tema „Prezentare și discuții privind stadiul proiectelor legislative ale UNBR cu impact asupra profesiei de avocat”. Au fost invitați să participe decanii barourilor.

Au fost prezentate proiectele de lege care se regăsesc în procedură legislativă:

1. Proiect de modificare a Legii nr. 51/1995, care conține următoarele categorii de modificări:
a. Cu privire la activitatea avocatului din oficiu:
i. Actualizarea anuală a onorariilor pentru apărarea din oficiu cu indicele anual de inflație;
ii. Plata cheltuielilor de transport ale avocatului (care asigură apărarea din oficiu) de la birou sau localitate de domiciliu până la locul prestării serviciul avocațial;
iii. În situația asistenței judiciare acordate în faza urmăririi penale care depășește 180 de zile, onorariul stabilit de protocolul tripartit va fi plătit avocatului, urmând ca la terminarea urmăririi penale, în cazul în care se apreciază, ținând cont de activitățile desfășurate la care avocatul a participat și prestația avocațială efectivă, să se dispună, prin ordonanță sau rechizitoriu acordarea unui onorariu suplimentar.
b. Cu privire la dreptul avocatului de a obține în exercitarea profesiei date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor legale de asigurare a accesului justițiabilului la justiție și de acordare a asistenței juridice;
c. Cu privire la obligația instituțiilor cu atribuții în evidența populației, la cererea UNBR, formulată în baza solicitării unui avocat, să comunice datele cu caracter personal înregistrate în Registrul Național pentru Evidența Populației necesare îndeplinirii atribuțiilor legale de asigurare a accesului justițiabilului la justiție într-un termen echitabil și de acordare a asistenței juridice; pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege au acces la date cu caracter personal inclusiv barourile și Casa de Asigurări a Avocaților (CAA).

2. Proiect de modificare a Legii nr. 72/2016:
Modificare a sistemul de organizare al CAA:
i. Creșterea numărului membrilor Consiliul de Administrație de la 7 la 9, în aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 278/09-10 septembrie 2022;
ii. Posibilitatea ca la filiale să existe votul electronic, acolo unde consiliile filialelor decid acest lucru.

3. Proiectul privind pensia anticipată, în dezbatere la Senat, care transpune Hotărârea Consiliului UNBR nr. 277/09-10 septembrie 2022.

4. Propunere (primită din partea Baroului Cluj) privind extinderea portofoliului actelor de stare civilă care pot fi solicitate de avocat.

5. Propunere (primită de la Baroul Brașov) privind clarificarea competenței instanțelor cu privire la anumite litigii de dreptul muncii, care nefiind atribuite în competența Tribunalului, s-ar înțelege din Codul de procedură civilă că ar fi în sarcina Judecătoriei.

Cu privire la proiectul privind propunerea legislativă privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic, s-a luat act de retragerea acesteia de către inițiatori din procedura parlamentară.

Comisia Permanentă, observând și opiniile exprimate de decanii prezenți la întâlnire și în acord cu acestea, constată că:

Decanii barourilor susțin ideea digitalizării profesiei de avocat și necesitatea elaborării unui proiect care să țină cont de reacțiile corpului profesional și de comunicările primite la UNBR din partea avocaților, urmând ca în ședința Consiliului UNBR din martie să continue dezbaterile.

Inițiativa de digitalizare a serviciilor profesionale este în consonanță cu strategia de digitalizare a profesiei de avocat, aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 309 din 09-10 decembrie 2022.

Activitatea d-lui vicepreședinte Daniel Fenechiu și a Grupului de lucru nr. 6 al Consiliului UNBR, în sensul lansării unei inițiative legislative având ca obiect digitalizarea și asigurarea capacității legale și tehnice care să permită avocaților să acceseze în mod direct datele și informațiile de la diverse instituții ale statului, în măsura în care acestea sunt necesare desfășurării activității profesionale, este în concordanță cu solicitările Comisiei Permanente.

S-a luat act și de pozițiile exprimate în legătură cu lipsa necesității de a reglementa în acest domeniu sau cu garanțiile oferite pentru asigurarea secretului profesional și al confidențialității comunicărilor dintre avocat și client. Aceste observații și temeri sunt legitime și trebuie să își găsească răspuns în dezbaterea privind implementarea strategiei privind digitalizarea.

În vederea pregătirii ședinței de Consiliu UNBR de la Craiova, din 17 – 18 martie 2023, Grupul de lucru nr. 6 al Consiliului UNBR va continua activitatea, în colaborare cu dl. vicepreședinte Daniel Fenechiu, urmând a prezenta un ante-proiect care să aibă în vedere asigurarea condițiilor de ordin legal și tehnic necesare pentru a permite avocaților accesul la informațiile deținute de autorități, în măsura în care sunt necesare activității lor profesionale, dezvoltarea segmentului de servicii profesionale prin valorificarea activității în format electronic și combaterea practicării ilegale a activităților avocațiale. În acest demers se vor avea în vedere observațiile cuprinse în comunicările primite la UNBR pe acest subiect din partea formelor de exercitare a profesiei.

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România