Informare a Departamentului Protectia profesiei, informare si relatii publice din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) in legatura cu articolul Codul Slugarnologic, cel mai nou banc cu avocati

Informare a Departamentului Protectia profesiei, informare si relatii publice din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) in legatura cu articolul "Codul Slugarnologic, cel mai nou banc cu avocati"

INFORMARE

a Departamentului Protecţia profesiei, informare si relatii publice din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) in legătură cu articolul "Codul Slugarnologic, cel mai nou banc cu avocati"

Faţă de apariţa în spaţul public al articolului "Codul Slugărnologic, cel mai nou banc cu avocaţi"(disponibil pe www.juridice.ro, la data de 13 iulie 2017), semnat de distinsul coleg, av. dr. Florentin Èšuca, apreciind mai întâi de toate consecventa preocupare a autorului pentru problemele cu care se confruntă profesia de avocat, din dorinţa de a da o dimensiune corectă aspectelor semnalate, aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

  • prin Hotărârea Congresului Avocaţlor nr. 08/25-26.03.2016 privind elaborarea şi adoptarea Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român s-au decis tezele prealabile ale viitorului Cod deontologic;
  • prin Hotărârea nr.170/3.09.2016 a Consiliului UNBR, pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr. 8 a Congresului Avocaţlor 2016, s-a constituit Grupul de lucru pentru redactarea şi punerea în dezbatere a Proiectului Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român;
  • a fost diseminată în cadrul grupului de lucru informaţa privind normele deontologice aplicabile în ţările europene. În secţunea "Codul deontologic al avocatului român" a paginii web a UNBR sunt prezentate Codurile deontologice existente în mai multe ţări din Europa, care au fost valorificate în ante-proiectul Codului deontologic al avocatului român, în limitele impuse de specificul construcţei instituţonale a avocaturii în România;
  • Grupul de lucru a avut la dispoziţe mai multe variante de ante-proiect. La data de 7 noiembrie 2016 Asociaţa "Societatea Avocaţlor din Bucureşti" a lansat invitaţa pentru avocaţ de a propune amendamente la proiectul privind Codul deontologic al avocatului român (disponibilă pe site-ul unbr.ro din data de 08 noiembrie 2016);
  • În şedinţa Consiliului Uniunii Naţonale a Barourilor din România din data de 23 martie 2017 au avut loc dezbateri cu privire la Proiectul Codului deontologic al avocatului român şi s-a decis amânarea adoptării acestuia (în Buletinul informativ nr. 14/2017 disponibil pe site-ul unbr.ro);
  • În şedinţa Consiliului Uniunii Naţonale a Barourilor din România din data de 17 iunie 2017 a fost adoptat "Codul Deontologic al Avocatului Român", hotărârea fiind comunicată şi în curs de publicare.

În articolul "Codul Slugărnologic, cel mai nou banc cu avocaţ" sunt prezentate trunchiat anumite propuneri existente în diferite forme ale ante-proiectului de Cod deontologic, care au făcut obiectul dezbaterilor în cadrul Grupului de lucru pentru redactarea Codului deontologic, acestea nefiind preluate în forma adoptată.

Nu se regăsesc în forma adoptată expresiile la care articolul face trimitere, respectiv:

  • "avocatul va da dovadă de respect şi de loialitate faţă de magistrat" dimpotrivă, se arată că "avocatul va da dovada de respect şi profesionalism faţă de magistraţ şi va pretinde acelaşi comportament din partea acestora.";
  • "profesia de avocat este conexă celei de magistrat".

În ambianţa reglementărilor europene, luând în considerare poziţile CCBE, păstrând corelarea cu Codul deontologic al avocaţlor din Uniunea Europeană, noua reglementare consacră drept principii fundamentale ale profesiei de avocat: a) Principiul libertăţi şi independenţei avocatului; b) Principiul legalităţi şi al respectării Statului de drept; c) Principiul respectării secretului profesional; d) Principiul prevenirii conflictelor de interese; e) Principiul demnităţi, al onoarei şi al probităţi; f) Principiul profesionalismului şi loialităţi faţă de client; g) Principiul competenţei profesionale; h) Principiul respectării confraţlor şi a tuturor persoanelor cu care avocatul intră în relaţi profesionale; i) Principiul autonomiei şi al auto-reglementării profesiei de avocat; j) Principiul loialităţi faţă de profesia de avocat.

Desigur, afirmarea în Codul deontologic al avocatului român a caracterului de interes public al profesiei de avocat nu reprezintă o noutate, aceasta făcând parte din logica construcţei instituţonale a avocaturii în România şi decurge din misiunea socială pe care o are profesia de avocat şi din faptul că avocatura este indispensabilă justiţei, aşa cum prevede legea. Aceasta nu este de natură să intre în conflict cu principiile independenţei avocatului şi al păstrării secretului profesional şi confidenţalităţi lucrărilor, principii afirmate de Codul deontologic şi dezvoltate în spiritul noilor reglementări aduse prin Legea nr.25/2017 prin care aceste principii au fost consolidate.

Ne exprimăm speranţa că poziţa noastră va fi înţeleasă corect, iar opiniile exprimate de autor în baza unor texte aflate în fazele anterioare dezbaterii proiectului în cadrul organelor profesiei nu vor înlătura o analiză bazată pe ansamblul reglementării, comparaţei cu alte reglementări compatibile sub aspectul construcţei instituţonale a avocaturii şi a corelării cu interesele generale şi legitime ale majorităţi corpului profesional al avocaţlor.

Dorim să asigurăm că am apreciat alte poziţi exprimate de autor în legătură cu principiile independenţei şi secretului profesional (a se vedea "Litanii pe altarul drepturilor omului", disponibil pe www.juridice.ro, la data de 18 septembrie 2015), fiind totodată preocupări constante ale Departamentului de protecţe a profesiei din cadrul UNBR (a se vedea ,,Întărirea principiului secretului profesional în Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, disponibil pe www.unbr.ro, partea I şi partea a II-a, la data de 9 mai 2016).


Download DOCX / PDF