Hotararea nr. 5/27.08.2019 a Comisiei nationale de examen - Examenul de primire in profesie - sesiunea august 2019

Hotararea nr. 5/27.08.2019 a Comisiei nationale de examen - Examenul de primire in profesie - sesiunea august 2019

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAÅ¢IONALÄ‚ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 5/27.08.2019

Art. 1 – În baza Deciziei nr. 5/23.08.2019 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. și în urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare, precum și a documentației pentru care a fost acordat termen, se publică tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2 – Tabelele finale cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice sunt cuprinse în anexele 3 şi 4 ale prezentei Hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Vice-Președinților Comisiei Naționale, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./I.N.P.P.A, Central şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAÅ¢IONALÄ‚ DE EXAMEN


Descarcă Hotărârea + Anexele format PDF – AICI