HOTĂRÂREA CUNBR nr. 30 16-17 decembrie 2023 - decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 30 16-17 decembrie 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a) și b) și ale art. 81 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 16-17.12.2023, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional.

Art. 2 – Decontarea cheltuielilor de transport se face prin referatul întocmit, pe bază de documente justificative, care au înscrise prețul şi data eliberării, cum ar fi: bonul de carburant, legitimațiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documentele care fac dovada achitării taxelor plătite pe timpul şi în legătură cu deplasarea, după criteriile următoare:

1. În cazul în care activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional, situată la o distanță mai mare de 5 km decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional, avocatul are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, după cum urmează:

a. la călătoria cu avionul, pe orice distanță, clasa economică sau cursă low-cost, cu aprobarea prealabilă a decanului sau avocatului care coordonează Serviciul de Asistență Juridică;

b. la călătoria cu orice fel de tren, după tariful clasei I;

c. la călătoria cu navele de călători, după tariful clasei I;

d. la călătoria cu mijloace de transport auto şi transport în comun; e. la călătoria cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosință avocatului; în acest caz, avocatul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă. Distanța cea mai scurtă dintre localități este distanța calculată pe drumuri publice; pentru stabilirea distanțelor se va utiliza un calculator de rute.

2. 2. Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormitsau cușetei este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanțe de peste 300 km.

3. Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agențiile de voiaj se includ în cheltuielile de transport care se decontează.

4. Se decontează drept cheltuieli de transport şi:

a. cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogara sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;

b. cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se desfășoară activitatea de asistență judiciară, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanța dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul desfășurării activității de asistență judiciară, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;

c. taxele pentru trecerea podurilor;

d. taxele de traversare cu bacul;

e. taxele de aeroport, gară, autogară sau port;

f. alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

Art. 4 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea prezentei hotărâri la cunoștința avocaților și pentru punerea sa în aplicare.

 

C O N S I L I U L U.N.B.R.