Eveniment national de diseminare a proiectului ACTIONES - Tehnici de interactiuni judiciare in aplicarea Cartei UE: AZILUL, MIGRAŢIA (NECONTROLATA) si NEDISCRIMINAREA organizat de Institutul National al Magistraturii si Uniunea Nationala a Barouril

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania in parteneriat cu Institutul National al Magistraturii sub coordonarea Centrului pentru Cooperare Judiciara din cadrul Institutului Universitar European de la Florenta organizeaza la data de 3-4 iulie conferinta ACTIONES - EVENIMENTUL NAŢIONAL DE DISEMINARE a tehnicilor de interactiune judiciara in aplicarea Cartei UE, in cadrul proiectului "Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS" (ACTIONES)

CONFERINŢA ACTIONES. Tehnici de interacţiune judiciară în aplicarea Cartei UE.

"AZILUL, MIGRAŢIA (NECONTROLATĂ) şi NEDISCRIMINAREA"

3-4 IULIE, Bucureşti.

Uniunea Naţională a Barourilor din România  în parteneriat cu  Institutul Naţional al Magistraturii sub coordonarea  Centrului pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului Universitar European de la Florenţa organizează la  data de 3-4 iulie conferinţa  ACTIONES “ EVENIMENTUL NAŢIONAL DE DISEMINARE a tehnicilor de interacţiune judiciară în aplicarea Cartei UE,  în cadrul proiectului "Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS" (ACTIONES) finanţat de Comisia Europeană Programul Drepturi Fundamentale & Cetăţenie.

Conferinţa  urmează celor cinci sesiuni transnaţionale de pregătire  desfăşurate în cadrul proiectului,  în care au fost implicaţi judecători şi avocaţi din cele 7 state partenere precum şi din alte state membre şi instanţe la nivel european.

Scopul sesiunilor de formare naţionale este de a îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi de a promova potenţialul pe care acest dialog judiciar îl prezintă pentru judecătorii şi avocaţii naţionali. Aceste obiective vor fi atinse printr-o analiză a drepturilor fundamentale selectate, ce vor fi abordate în cadrul evenimentului  de instruire naţional.

Proiectul ACTIONES include 7 instituţii academice, o asociaţie europeană de judecători şi 9 instituţii naţionale însărcinate cu  formarea avocaţilor şi judecătorilor. Proiectul este o manifestare a convingerii că un standard ridicat şi coerent al protecţiei drepturilor fundamentale în cadrul UE necesită mai mult decât simpla cunoaştere a Cartei. Aceasta trebuie să fie completată de sensibilitate socială şi politică profundă, conştientizare şi rapiditate în adoptarea soluţiilor procedurale oferite de diferitele ordini juridice, deschiderea spre produsele lor şi disponibilitatea de a se angaja în schimburi de opinii. Aceste calităţi trebuie să fie cultivate prin conştientizarea limitărilor temporale şi a resurselor pe care judecătorii şi avocaţii le întâmpină în munca lor de zi cu zi. Proiectul îşi propune să ofere răspunsuri la toate nevoile de mai sus prin elaborarea unui set de instrumente uşor de folosit , prin care practicienii  din domeniul juridic se vor familiariza cu tehnicile de interacţiune juridică verticală şi orizontală, asigurând astfel implementarea efectivă a Cartei şi remedii adecvate cu privire la încălcările sale.

Conferinţa îşi propune să abordeze aceste dificultăţi complexe şi multiple cu care se confruntă judecătorii şi avocaţii în aplicarea Cartei UE, folosind formatul Centrului de Cooperare Judiciară, ca forumuri  în care judecătorii şi avocaţii naţionali interacţionează în mod direct între ei şi cadre universitare în scopul încurajării dialogului judiciar. Premisa fundamentală a proiectului ACTIONES este că tehnicile de interacţiune judiciară (de exemplu, întrebare preliminară, interpretare  consecventă, efect direct, test de proporţionalitate şi recunoaştere reciprocă) reprezintă uşile de acces ale Cartei în practica juridică naţională.

În cadrul  conferinţei  vor fi prezentate  manualele  practice de drept european elaborate în proiect:

Modulele generale –  se  refera  la domeniul de aplicare al Cartei, tehnicile de cooperare judiciara (interpretare conforma, întrebările preliminare, neaplicarea dreptului naţional, etc), remedii eficiente.

– Modulul privind tehnicile de interacţiune judiciară, care include hyperlinks, ce vor  putea fi utilizate ca sursa de documentare, in cazul in care cititorul îşi doreşte să afle mai multe informaţii referitoare la cazul sau materialul citat.

Modulele dedicate  problematicii  "Migraţiei şi Azilului" şi "Antidiscriminării", care cuprind şi o sinteză a cazuisticii româneşti identificate de experţii magistraţi şi avocaţi care au lucrat în proiect

În cadrul proiectului vor fi realizate şi alte manuale în domeniile  "Dreptul consumatorului", "Cooperare judiciară în materie penală", "Protecţia jurisdicţională efectivă"

Acestea vor putea constitui documente practice de lucru pentru practicienii dreptului.