Comunicat UNBR privind rezultatul negocierilor delegatiei avocatilor cu ministrul justitiei pentru incheierea unui nou Protocol

Comunicat UNBR privind rezultatul negocierilor delegatiei avocatilor cu ministrul justitiei pentru incheierea unui nou Protocol

COMUNICAT

Astăzi 13.02.2019, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc întâlnirea între delegația Ministerului Justiției, condusă de domnul Ministru al justiției, Toader Tudorel, reprezentantul Procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și delegația avocaților formată din președintele UNBR, vicepreședintele UNBR coordonator al Departamentului de Asistență Judiciară și decanii Barourilor București, Iași, Timiș și Dolj. S-au purtat discuții privind încheierea unui nou Protocol privind stabilirea remunerațiilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară.

În urma negocierilor, s-au stabilit următoarele:

– RemuneraÈ›iile cuvenite avocaÈ›ilor în activități desfășurate în cadrul asistenÈ›ei judiciare vor fi mărite cu 141,02%;

– Se precizează expres că onorariile prevăzute în Protocol sunt minimale, nu pot fi reduse, iar majorarea onorariilor ”poate fi efectuată până la dublul limitei minime”, în raport de volumul de muncă efectiv sau de complexitatea prestaÈ›iei;

– S-a extins tipologia prestaÈ›iilor avocaÈ›iale vizate de protocol, fără ca enumerarea acestora să fie exhaustivă;

– S-a precizat expres ca delegaÈ›ia apărătorului desemnat din oficiu încetează la prezentarea unui avocat ales potrivit art. 91 alin. (4 )din Codul de procedură penală;

– S-a prevăzut acordarea unui onorariu suplimentar, care nu poate fi mai mic de 50%, în caz de deplasare a avocatului în alt judeÈ› pentru acordarea asistentei din oficiu sau la penitenciar, care se decontează pe baza unui document justificativ; alte cheltuieli justificate – legate de executarea obligaÈ›iilor ce revin avocatului în calitatea sa de avocat desemnat din oficiu, inclusiv cheltuielile de deplasare – se decontează separat, pe baza unui centralizator distinct.

Întrucât Protocolul va fi tripartit (UNBR, Ministerul Justiției, Ministerul Public) și este necesară verificarea acestuia de către procurorul general, semnarea acestuia s-a amânat pentru mâine, 14.02.2019, orele 9,00 la sediul Ministerului Justiției.

Președintele U.N.B.R.