COMUNICAT UNBR privind litigiul ce a avut ca obiect “anulare marca” in contradictoriu cu entitatea auto-intitulata "Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - «Baroul Bota»"

COMUNICAT UNBR privind litigiul ce a avut ca obiect "anulare marca" in contradictoriu cu entitatea auto-intitulata "Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - «Baroul Bota»"

ÃŽn procesul intentat de Baroul Dolj în calitate de reclamant în contradictoriu cu pârâta auto-intitulată „Uniunea NaÈ›ională a Barourilor din România – «Baroul Bota»” din Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, BucureÈ™ti È™i Oficiul de Stat pentru InvenÈ›ii È™i Mărci cu sediul în Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, BucureÈ™ti, cod fiscal 4266081, (dosar nr. 1428/3/2016, Tribunalul BucureÈ™ti – SecÈ›ia a III-a Civilă) ce a avut ca obiect anularea mărcii „BAROUL DOLJ”, înregistrată de pârâtă la OSIM în anul 2015, cauză  în care Institutul NaÈ›ional pentru Pregătirea È™i PerfecÈ›ionarea AvocaÈ›ilor a formulat cerere de intervenÈ›ie în interesul reclamantului Baroul Dolj, cu sediul în Craiova, Bd. Carol nr. I, bl. 17D, sc. 1, mezanin, jud. Dolj, cod fiscal 4553658, s-a pronunÈ›at următoarea soluÈ›ie:

„Anulează ca netimbrată cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul C.Gh. Admite în parte cererea de chemare judecată. Admite cererea de intervenție formulată de INPPA. Anulează ca netimbrat capătul de cerere privind daunele morale. Dispune anularea mărcii înregistrate de pârâtă la OSIM sub titulatura Baroul Dolj, clasificare Viena 020322; 050317; 170302; 240105; 240108; 240701; 240711, pentru produse sau servicii grupate pe clase: 41 – instruire, formarea inițială a avocaților stagiari, pregătire profesională continuă, lărgirea cunoștințelor și competențelor în noi domenii ale dreptului, lărgirea cunoștințelor în domeniul procedurilor și al legilor aplicate în Uniunea Europeană, dobândirea certificării pregătirii profesionale continue și clasa 45 – servicii juridice, număr depozit M2015 06128 la data de 16.09.2015. Obligă pârâta să plătească reclamantei cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 100 de lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare… Pronunțată în ședință publică azi, 20.06.2019”.

Soluția de mai sus vine la scurt timp după cea pronunțată în dosarul nr. 7703/299/2019 la 29.05.2019 (reclamanți Baroul București și Uniunea Națională a Barourilor din România):

„Admite ordonanÅ£a preÅŸedinÅ£ială. Obligă pârâtul INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN INFORMATICA – ICI BUCURESTI să suspende numele de domeniu www.bota.ro ÅŸi subdomeniile din zona.ro , parte integrantă a Contractului pentru înregistrarea numelui de domeniu „bota.ro”, încheiat cu pârâtul Bota P., până la soluÅ£ionarea definitivă a ds. nr. 32016/299/2018 al Judecătoriei Sector 1 BucureÅŸti. Cu apel în 5 zile de la pronunÅ£are, la Curtea de Apel BucureÅŸti.”