Comunicat UNBR: Noul Protocol tripartit, privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor din oficiu a fost semnat astazi, 14.02.2019

Comunicat UNBR: Noul Protocol tripartit, privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor din oficiu a fost semnat astazi, 14.02.2019

COMUNICAT U.N.B.R.

Noul Protocol tripartit, privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților din oficiu a fost semnat astăzi, 14.02.2019

 

La 14.02.2019, la sediul Ministerului JustiÈ›iei, s-au finalizat negocierile privind adoptarea formei finale È™i s-a semnat Protocolul tripartit – între UNBR, Ministerul JustiÈ›iei È™i Ministerul Public  – Parchetul de pe lângă ÃŽnalta Curte de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie – privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaÈ›ilor pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară È™i/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum È™i pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internaÈ›ional la justiÈ›ie în materie civilă È™i cooperarea judiciară internaÈ›ională în materie penală.

Protocolul s-a înregistrat în evidențele fiecăreia dintre instituțiile semnatare și a consacrat încetarea valabilității Protocolului nr. 48025/06 iunie 2015 încheiat între Ministerul Justiției și UNBR, cu aceeași tematică.

Protocolul s-a încheiat în aplicarea prevederilor art. 84. alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată, prevedere adoptată prin art. I pct. 38 din Legea nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 și pentru aplicarea efectivă a prevederilor art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Noul Protocol reglementează, în mod special, următoarele aspecte:

– RemuneraÈ›iile cuvenite avocaÈ›ilor în activități desfășurate în cadrul asistenÈ›ei judiciare au fost majorate cu 141,02%;

– S-a precizat expres că activitățile avocaÈ›ilor desfășurate potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995, republicată sunt remunerate potrivit Protocolului în ipoteza în care legea prevede avansarea remuneraÈ›iei de către stat;

– Onorariile prevăzute în Protocol sunt minimale, nu pot fi reduse, iar majorarea onorariilor ”poate fi efectuată până la dublul limitei minime”, în raport de volumul de muncă efectiv sau de complexitatea prestaÈ›iei;

– S-a extins tipologia prestaÈ›iilor avocaÈ›iale vizate de Protocol, în raport de propunerile barourilor înregistrate la UNBR până la 21 martie 2017, iar enumerarea acestora nu este exhaustivă;

– S-a precizat expres ca delegaÈ›ia apărătorului desemnat din oficiu încetează la prezentarea unui avocat ales potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală, precum È™i obligaÈ›ia remunerării activității avocatului desemnat din oficiu desfășurate până la încetarea de drept a delegaÈ›iei acestuia, în raport de criterii precis stabilite;

– S-a reglementat expres o procedură convenită pentru aplicarea corectă a prevederilor art. 84 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Uniunea Națională a Barourilor din România informează că, fundamentarea economică privind majorarea cuantumului remunerațiilor cuvenite avocaților pentru activitățile desfășurate în cadrul asistenței judiciare s-a bazat pe criteriul creșterii salariului minim brut pe țară, pentru perioada iulie 2015 – ianuarie 2019, având în vedere art. 1 alin. (1) din HG nr. 1091/10.12.2014 și art. 1 alin. (2) din HG nr. 937/07.12.2018.

Baza negocierilor privind modificarea Protocolului din 2015 a constituit-o propunerea înaintată de UNBR prin Departamentul de Asistență Judiciară, coordonat de domnul vicepreședinte av. dr. Petruț Ciobanu, înaintată la Ministerul Justiției și la Ministerul Public prin adresa nr. 52-DCAJ/21.03.2017.

Președintele UNBR mulțumește domnului vicepreședinte av. dr. Petruț Ciobanu, coordonator al Departamentului de Asistență Judiciară al UNBR pentru perseverența de care a dat dovadă în susținerea propunerilor barourilor, alături de consilierii UNBR cu care a conlucrat efectiv,  avocaților, consiliilor barourilor și tuturor decanilor pentru implicarea în susținerea propunerilor înaintate de UNBR către Ministerul Justiției și Ministerul Public, pentru suportul pe care l-au acordat în acțiunile întreprinse pentru finalizarea negocierilor și adoptarea Protocolului, ca expresie a solidarității întregii profesii într-un proiect ce semnifică efortul făcut, în comun, pentru recunoașterea instituțională a rolului real al avocatului într-o societate bazată pe reguli de drept.

Conducerea UNBR mulțumește autorităților care au susținut revendicările avocaților și își exprimă convingerea că eforturile Ministerului Justiției și ale Ministerului Public, pentru asigurarea susținerii bugetare a aplicării noului Protocol, vor reflecta tratamentul instituțional corect al tuturor autorităților pentru aplicarea efectivă a prevederilor noului Protocol.

Conducerea UNBR roagă avocații parlamentari să susțină demersurile Ministrului Justiției pentru asigurarea fondurilor bugetare necesare aplicării corecte a noului Protocol.

LINK:  PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.