Comunicat de Presa al Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Comunicat de Presa al Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

COMUNICAT DE PRESÄ‚

”Coeziunea, o valoare comună europeană”- menținerea unității, coeziunii și solidarității

Comisia Permanenta a UNBR intrunita in sedinta din 22 martie 2019 a luat in examinare solicitarea unor avocati de a se exprima o pozitie publica fata de protestul magistraților generat de adoptarea OUG nr. 7/2019.

Comisia Permanenta a UNBR sustine pozitia exprimata public de unele Consilii ale Barourilor care au indemnat la dialog si la respectarea stricta a Constitutiei in domeniul legiferarii in domeniul organizării justitiei și apreciaza că, de principiu, o modificare legislativă care vizează restructurarea sistemului judiciar nu se poate realiza decat de catre Parlamentul Romaniei, cu respectarea stricta a prevederilor Constitutiei !

Comisia Permanenta a UNBR reafirmă pozitia sa fermă că independența justiției este o valoare fundamentală într-un stat de drept și este o conditie indispensabilă a independentei profesiei de avocat și își exprimă convingerea că în exercitarea rolului constituțional și legal, Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției și autoritate reprezentativă a sistemului de justiție în raport cu alte instituții ori autorități publice va întreprinde toate demersurile legale pentru apărarea și garantarea independenței justiției. Sunt esențiale reacțiile instituționale ale acestui organism care a declarat public că va analiza toate problemelor ridicate în cadrul adunărilor generale ale instanțelor judecătorești și în pozitiile publice ale tuturor magistratilor.

Suntem convinși că respectarea procedurii de consultare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprecierea corectă a oportunitatii interventiei autoritatilor competente pentru modificarea unor legi recent adoptate si pentru clarificarea solutiilor alese pentru depăsirea unor situatii din sistemul judiciar a caror rezolvare nu sufera amanare, observarea atenta a vointei reale a autoritatilor institutionale și a membrilor profesiilor carora li se adreseaza majoritatea reglementarilor in discutie vor contribui la depășirea situatiilor create. Ne exprimăm speranța că solutiile identificate vor servi binelui public și interesului general și la întărirea încrederii în justiție!

Comisia Permanenta a UNBR incurajează avocatii ca in virtutea dreptului la libera exprimare să manifeste public opinii bazate pe propriul crez profesional, care să contribuie constructiv la întărirea responsabilitatii si păstrarea echilibrului în abordarea problemelor ce vizează justiția!

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România


Download DOCX / PDF