Chestionar adresat persoanelor cu vocație de a aplica la nivel național pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Către

              Toate Barourile

            

Ref: Chestionar adresat persoanelor cu vocație de a aplica la nivel național pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

 

La 06 martie 2023, UNBR a primit de la Ministerul Justiției o adresă prin care am fost informați cu privire la Chestionarul adresat persoanelor cu vocație de a aplica la nivel național pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În adresa comunicată de Ministerul Justiției se precizează că la data de 14.02.2023, Secretariatul Comisiei europene pentru eficiența justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei a transmis reprezentanților CEPEJ  un chestionar adresat persoanelor cu vocație de a aplica sau care au aplicat la nivel național pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (anexat), în vederea diseminării către persoanele destinatare. Chestionarul a fost pregătit de Grupul de lucru vizând probleme legate de judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului , acesta din urmă fiind creat de către Comitetul Director pentru Drepturile Omului , care a fost mandatat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei să prezinte un raport de evaluare a eficacității sistemului de selecție și alegere a judecătorilor Curții, a mijloacelor de asigurare a recunoașterii statutului și mandatului în cadrul Curții, precum și a oferirii de garanții suplimentare pentru menținerea independenței și imparțialității .

Astfel, chestionarul este structurat în două secțiuni, respectiv:

*            secțiunea 1 - întrebări adresate persoanelor cu vocație de a aplica pentru postul de judecător la Curte. întrebările sunt centrate, în principal, pe motivele pentru care persoanele respective au decis să nu aplice pentru acel post.

•            secțiunea 2 întrebări adresate persoanelor care au aplicat pentru postul de judecător la Curte. Întrebările vizează posibile obstacole pe care respectivele persoane le-au întâlnit în cadrul procedurii de selecție, atât la nivel național, cât și la nivelul Consiliului Europei.

Vă transmitem chestionarul [disponibil și electronic la adresa: https://rm.coe.int/dh-sysc-jc-2022-06rev-en-questionnaire-applicants-/1680aa1e30 (varianta în limba engleză) și https://rm.coe.int/dh-sysc-jc-2022-06rev-fr-questionnaire-candidats-/1680aa1e31  (varianta în limba franceză)], cu rugămintea de a-l disemina în vederea completării secțiunii 1 de către persoanele cu vocația de a aplica, cu precizarea că este necesar să fie completat doar de cei care au luat în considerare să aplice, dar au decis contrariul.

Chestionarul poate fi completat și transmis electronic direct de către persoana destinatară, fără a mai fi necesar un alt demers.

Termenul până la care sunt așteptate răspunsurile la chestionar este 28 martie 2023.

 

Cu salutări colegiale

 

Av. dr. Traian Briciu

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România