CCR respinge obiectia de neconstitutionalitate privind modificarile legii medierii. Acordul de mediere atestat de avocat devine titlu executoriu

CCR respinge obiectia de neconstitutionalitate privind modificarile legii medierii. Acordul de mediere atestat de avocat devine titlu executoriu

La data de 26 iunie 2019, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a art. I pct.3 şi art. I pct.16 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Obiecția se refera la dispozițiile privind obligația judecătorului, procurorului, notarului public, avocatului, executorului judecătoresc şi consilierului juridic de a recomanda părţilor, respectiv părţii pe care o reprezintă, soluţionarea amiabilă a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii special și la obligația depunerii la dosarul cauzei din instanță a  dovezii că s-a încercat soluţionarea conflictului prin mediere

Amintim că Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a remis către Curtea Constituțională a României un Memoriu prin care a solicitat admiterea obiecției întrucât dispozițiile criticate intră în contradicție cu Decizia CCR nr. 266 din 7 mai 2014 şi cu Decizia CCR nr. 560 din 18 septembrie 2018 şi, implicit, contravin art. 1 alin. 5 şi art. 21 din Constituție.

În urma respingerii obiecției,  legea va merge la promulgare, în varianta adoptată de Parlament, care prevede și o modificare importantă pentru profesie, și anume că  acordul de mediere atestat de avocat devine titlu executoriu.

Conform legii de modificare, la articolul 58, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) şi (22), cu următorul cuprins: „(21) Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu. (22) În situaţia menţionată la alin. (21), sunt aplicabile şi prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 5 nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

Alte prevederi cu caracter de noutate cuprinse această reglementare se referă la: consfințirea acordului de mediere va fi fără citare și eminamente scrisă;  taxa de timbru va fi restituită pentru medierile ce au ca obiect litigii pe rolul instanțelor, dacă se depune acordul de mediere la dosar; inițierea medierii suspendă prescripția extinctivă; la cererea mediatorului sau a  oricăreia dintre părţi, poate fi demarată o anchetă psihosociale în cazul conflictelor de familie.