BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii si al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Noua, Anul IV, Numarul 15, 25 mai 2017

Publicam BULETINUL INFORMATIV al Consiliului Uniunii si al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Noua, Anul IV, Numarul 15, 25 mai 2017. Din cuprins: Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI PERMANENTE A UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA ...

Publicăm BULETINUL INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 15, 25 mai 2017

Din cuprins:

Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI PERMANENTE A UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

A. Activitatea Comisiei permanente în şedinţe de lucru

1. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 20 ianuarie 2017
2. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 17 februarie 2017
3. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 22 martie 2017

B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între şedinţe

Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

1. Şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 18 februarie 2017
2. Şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 23 martie 2017

Partea III: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONGRESULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 23-25 martie 2017

Partea IV: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA BAROURILOR

Anexe la BULETINUL INFORMATIV Numărul 15, 25 mai 2017:

1. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 207/2017 – Investiţii C.A.A. incluse în Programul anual de investiţii pentru anul 2017

2. Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 prin care a fost adoptate: Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanţelor contributive şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A.

  • A. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul de pensii;
  • B. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale;
  • C. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul creanţelor contributive;
  • D. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A..

3. Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 112/18.02.2017 – Memorandum privind recunoaşterea reciprocă la nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaţilor (16/09/2016)

4. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 222/23.03.2017 – Regulament de lucru al comisiilor şi grupurilor de lucru ale U.N.B.R.

5. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 223/23.03.2017 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R.