Anunt privind deschiderea procedurii pentru angajarea unei persoane pentru pozitia de referent in cadrul Departamentului pentru perfectionarea legislatiei profesiei si legatura cu Parlamentul si alte organe si institutii centrale cu atributii in domeniu d

Anunt privind deschiderea procedurii pentru angajarea unei persoane pentru pozitia de referent in cadrul Departamentului pentru perfectionarea legislatiei profesiei si legatura cu Parlamentul...

ANUNÈš

Uniunea Națională a Barourilor din România  (UNBR), în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 87 din Statutul profesiei de avocat și art. 40 din Regulamentul de organizare și funcționare a UNBR și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, aprobat prin Hotărârea consiliului UNBR nr. 5/2011, anunță deschiderea procedurii pentru angajarea unei persoane în următoarea poziție:

Referent în cadrul Departamentului pentru perfecționarea legislației profesiei și legătura cu Parlamentul și alte organe și instituții centrale cu atribuții în domeniu din cadrul UNBR

 

Principalele responsabilități:

– monitorizarea parcursului legislativ al proiectelor/propunerilor legislative de interes pentru profesia de avocat È™i informarea UNBR cu privire la proiectele de acte normative iniÈ›iate de autoritățile cu drept de iniÈ›iativă legislativă cu impact asupra profesiei de avocat;
– asigurarea unei bune derulări a fluxului comunicaÈ›ional È™i documentar între UNBR È™i Parlamentul României/alte instituÈ›ii;
– redactarea de puncte de vedere cu privire la acte normative iniÈ›iate de autoritățile cu drept de iniÈ›iativă legislativă cu impact asupra profesiei de avocat în colaborare cu Coordonatorul departamentului;
– redactarea poziÈ›iei UNBR cu privire la aceste acte normative, după aprobarea de către organele centrale de conducere a profesiei de avocat, în consultare cu Coordonatorul departamentului;
– îndeplinirea altor atribuÈ›ii legate de relaÈ›ia UNBR – instituÈ›ii publice.

Principalele cerințe:

– studii superioare juridice cu licență;
– minim 3 ani experiență în domeniul juridic;
– cunoaÈ™terea procedurilor parlamentare;
– cunoÈ™tinÈ›e operare calculator;
– cunoÈ™tinÈ›e limbi străine de circulaÈ›ie internaÈ›ională (constituie un avantaj);
– capacitate de analiza È™i comunicare;
– buna reputaÈ›ie.

Scrisorile de intenție, însoțite de CV pot fi transmise pe email-ul unbr@unbr.ro