ANUNÈš SELECÈšIE AVOCAT – Asociatia Pro Refugiu

Asociatia Pro Refugiu coordoneaza proiectul transnational Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation, implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene


               

ANUNÈš SELECÈšIE AVOCAT

În perioada Septembrie 2017 – August 2019, Asociatia Pro Refugiu coordonează proiectul transnațional Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation, implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Programul Justiție. Proiectul este implementat în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Center for the Study of Democracy Bulgaria, Crime Prevention Council of Lower Saxony Germania, Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia.

Asociația Pro Refugiu www.prorefugiu.org este o organizație non-guvernamentală cu sediul în București, al cărui obiectiv principal constă în protejarea, promovarea drepturilor victimelor infractiunilor, asistență juridică, training-uri pentru specialiștii în drept, elaborare de studii în domeniul protecției drepturilor victimelor, al fenomenului migrație și trafic de persoane. Organizația este membră a EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings, FRANET (rețeaua Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene), Global Alliance against Trafficking in Women. Organizația cooperează cu multiple instituții, ONG-uri din România precum și din alte state ale Uniunii Europene.

Obiectivele principale ale proiectului constau in:

– Elaborarea È™i promovarea de metode, instrumente, pentru a se asigura o furnizare corespunzatoare a asistenÈ›ei, pentru ca victimele infractiunilor să își cunoască drepturile È™i procedurile de parcurs în momentul accesului la sistemul judiciar încă de la primul contact cu autoritătile până la finalul procesului penal.

– Consolidarea poziÈ›iei victimei în cadrul procesului, prin efectuare schimb de bune practici, de expertiză între specialistii provenind din țările implicate în proiect.

Asociatia Pro Refugiu în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, intentionează a selecta un Avocat, care să fie implicat în implementarea anumitor activități ale proiectului, sub directa coordonare a echipei Asociației Pro Refugiu:

1. – Elaborarea unei Sectiunii a BroÈ™urii informative privind drepturile victimelor infracÈ›iunilor. Brosura va consta în prezentarea procedurilor juridice (cu utilizarea unei terminologii uÈ™or de înteles/lecturat de către orice persoană care nu deÈ›ine studii juridice) pe care victimele infracÈ›iunilor trebuie să le parcurga în calitate de părti în cadrul procesului penal în Romania, Bulgaria, Germania È™i Suedia. SecÈ›iunea pe care o va elabora avocatul român, va viza doar procedurile din România, va avea un total de 5 pagini, TimesNewRoman, 12 font, single space. Sectiunea cuprinzand cele 5 pagini va fi elaborată de către avocat în limba română È™i tradusă în limba engleză. ÃŽn cadrul procesului de elaborare a acestei sectiuni, cuprinzând procedurile din România, avocatul își va desfășura activitatea sub directa coordonare a expertului coordonator al AsociaÈ›iei Pro Refugiu. Avocatul va trebui să transmită materialul scris elaborat în limba română È™i în limba engleză, pe email office@prorefugiu.org către Asociatia Pro Refugiu până cel tarziu la data de 15 Mai 2018 (acest termen nu se poate prelungi).

Suma maximă care poate fi acordată avocatului pentru elaborarea acestui material în limbile română și engleză este de 1620 Euro (180 Euro / zi x 9 zile). Plata se va efectua în echivalentul în Lei calculați la cursul infoeuro al Comisiei Europene aferent lunii în care se va efectua respectiva plata.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

2. – Participare în calitate de Trainer la training-ul multi-disciplinar care va fi organizat, de către AsociaÈ›ia Pro Refugiu, în Februarie 2019. La eveniment se estimează un numar de 45 participanÈ›i din România (avocaÈ›i, procurori, judecători, psihologi, asistenÈ›i sociali). Evenimentul va avea o durată de 2 zile È™i va fi organizat la BucureÈ™ti. Tematica va consta în abordarea într-o manieră multi-disciplinară a aspectelor ce È›in de îmbunătățirea asistenÈ›ei juridice, sociale È™i psihologice acordate victimelor infracÈ›iunilor, drepturile victimelor în procesul penal, evitarea re-traumatizării, rolul cooperării multi-disciplinare în asistenÈ›a victimelor.

Avocatul va elabora, sub directa coordonare a Asociației Pro Refugiu, o prezentare privind drepturile victimelor în procesul penal și de asemenea 4 studii de caz pe problematica protecției drepturilor victimelor infractiunilor, acordarea de compensatii financiare, materiale care vor fi dezbătute într-o manieră interactivă în cadrul sesiunilor plenare și a grupurilor de lucru care vor avea loc pe durata training-ului.

Prezentarea privind drepturile victimelor infractiunilor va consta într-un material elaborat doar în limba română, în format Word, 5 pagini (TimesNewRoman, 12 font, single space). Pentru prezentarea informației se poate utiliza adițional și un Power Point (în care să se regăsească informația din documentul Word).

Fiecare studiu de caz va avea 1 pagină, Word, TimesNewRoman, 12 font, single space, elaborat în limba română. Fiecare studiu de caz va cuprinde o prezentare a situației de fapt și setul de întrebări care trebuie discutate împreună cu participanții la training.

Avocatul va transmite pe email office@prorefugiu.org către Asociatia Pro Refugiu, toate materialele care vor fi elaborate pentru training, până la data de 20 Decembrie 2018.

Suma maximă care poate fi acordată avocatului pentru elaborarea acestor materiale în limba română și pentru participarea la training este de 1620 Euro (180 Euro / zi x 9 zile). Plata se va efectua în echivalentul în Lei calculați la cursul infoeuro al Comisiei Europene aferent lunii în care se va efectua respectiva plata.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Avocatul va elabora toate materialele pentru training, sub coordonarea Asociatiei Pro Refugiu.

Pe durata elaborării tuturor materialelor, avocatul va păstra un dialog constant cu Asociatia Pro Refugiu și în măsura în care coordonatorul proiectului va considera necesar se vor organiza si întâlniri periodice cu avocatul selectat pe durata procesului de elaborare a publicațiilor.

Criterii Selectie:

1. Avocat specializat în drept penal. Avocat definitiv, din Baroul București.

2. Experiență anterioară (perioada 2014-2018) în proiecte cu finanțare europeană.

3. Experiență anterioară în sustinere de training-uri (în calitate de trainer/formator), elaborare de publicații juridice în domeniul dreptului penal (perioada 2014-2018)

4. Foarte bune cunostiinte de limba Engleză (nivel C1-C2, nivel avansat). În măsura în care detine un certificat privind competentele lingvistive de limba engleză, avocatul poate transmite și acest document, alături de CV și de scrisoarea de intenție.

5. Bune abilitati de comunicare, flexibilitate, capacitate de lucru în echipă.

 

Procedura de Selecție:

1. Trimiterea de către candidati a unui CV si a unei scrisori de intenție în limba română până la data de 13 Aprilie 2018. Documente trebuie trimise utilizând concomitent cele 2 adrese de email: unbr@unbr.ro și office@prorefugiu.org

Din CV trebuie să rezulte informații detaliate privind proiectele cu finantare europeană, în care fiecare candidat a fost implicat în perioada 2014-2018, date privind publicatiile juridice elaborate până în prezent, training-urile la care a participat în calitate de trainer/formator.

2. Interviu realizat în data de 19 Aprilie 2018 la biroul coordonatorul proiectului, Asociația Pro Refugiu (strada CA Rosetti nr 17, Bucuresti)

3. Informarea, în data de 20 Aprilie 2018, pe email, a candidatului admis si a candidatilor respinsi.

Pentru publicațiile elaborate în cadrul proiectului se va încheia contract drepturi de autor.