ANUNÈš privind reintrunirea CONGRESULUI AVOCAÈšILOR in ziua de 5 octombrie 2019, cu incepere de la orele 9,00 la sala RONDA situata la etajul 1 a Hotelului Intercontinental, Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1, municipiul Bucuresti

ANUNÈš privind reintrunirea CONGRESULUI AVOCAÈšILOR in ziua de 5 octombrie 2019, cu incepere de la orele 9,00 la Hotelul Intercontinental, Bucuresti

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Nr. 300-DIV-2019
Data: 05.09.2019

 

ANUNÈš

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii nr. 7 / 6-7 iunie 2019 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.),

având în vedere dezbaterile din Comisia Permanentă a U.N.B.R. din 23 august 2019 și concluzia la care s-a ajuns, astfel cum a fost comunicată în Informarea către Consiliul U.N.B.R. din 2 septembrie 2019,

se reîntrunește  

CONGRESUL AVOCAÈšILOR

în ziua de 5 octombrie 2019, cu începere de la orele 9,00 la sala RONDĂ situată la etajul 1 al Hotelului Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, municipiul București,

cu

ORDINEA DE ZI

care cuprinde pct. 2, 4, 6 și 11 de pe ordinea de zi a Congresului avocaților 2019, astfel cum figurează în Anunțul de convocare a Congresului din 23 aprilie 2019:

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.);
2. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2018 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2019;
3. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A.;
4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.A.A..

Congresul se reunește în aceeași compunere, fiind constituit din membrii eligibili a participa la Congresul avocaților din 6-7 iunie 2019 (aceeași compunere).

Consiliile barourilor vor afișa data reîntrunirii Congresului și ordinea de zi la sediul baroului și la instanțele judecătorești din raza acestora.

P R E Ș E D I N T E

Av. dr. Traian Cornel Briciu