ANUNÈš. In sedinta Comisiei Permanente din 04.05.2019 au fost analizate modificarile legislative aduse de Proiectul de modificare / completare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor

ANUNÈš. In sedinta CP din 04.05.2019 au fost analizate modificarile aduse de Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie

ANUNÈš

Vă informăm că, urmare analizei în ședința Comisiei Permanente din 04.05.2019, a modificărilor legislative aduse de Proiectul de modificare/ completare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (aflat în procedură pre-parlamentară), s-a transmis către Ministerul Finanțelor Publice punctul de vedere al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) cu privire la impactul proiectului asupra profesiei și activității de avocat.

Comisia Permanentă a considerat că, pentru a fi evitată orice interpretare incorectă cu privire la situația mandatarului avocat, este oportună introducerea unui paragraf distinct, la alin. 2 la art. 44 din Lege (Corelarea cu alte acte normative), în sensul că: „Dispozițiile prezentei legi cu privire la mandat și conflict de interese nu aduc atingere legislației privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”.


Download DOCX / PDF