Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei solicita o Conventie europeana privind profesia de avocat

La data de 24 ianuarie 2018, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o recomandare prin care solicita Comitetului de Ministri sa elaboreze si sa adopte o Conventie europeana privind profesia de avocat.

La data de 24 ianuarie 2018,  Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o recomandare  prin care solicită Comitetului de Miniștri să elaboreze și să adopte o Convenție europeană privind profesia de avocat.

Consiliul Barourilor din Europa (CCBE) salută adoptarea acestei recomandări, care reprezintă un pas important pentru drepturile omului în Europa.

Atacurile împotriva avocaților continuă să existe în statele membre ale Consiliului Europei, cu o tendință ascendentă vizibilă în unele dintre ele. Avocații sunt hărțuiți, amenințați, reținuți, sub supraveghere și chiar uciși pentru a-și desfășura activitățile profesionale, se arată în comunicatul CCBE.

CCBE susține activitatea desfășurată de Consiliul Europei cu privire la Convenția europeană privind profesia de avocat. Contribuția CCBE a fost prezentată în cadrul unei audieri în fața Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a APCE din 12 octombrie 2017.

Contribuția avocaților la apărarea statului de drept, asigurarea accesului la justiție și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului este indispensabilă. Cei care protejează drepturile tuturor cetățenilor trebuie să poată acționa independent și fără intervenții nejustificate.

PreÈ™edintele CCBE, Antonín Mokrý, a declarat: “CCBE apreciază faptul că necesitatea unei ConvenÈ›ii europene privind profesia a fost recunoscută de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Necesitatea unui astfel de instrument a fost subliniată de Comisia pentru afaceri juridice È™i drepturile omului a APCE, care a aprobat în unanimitate raportul întocmit de raportor, Sabien Lahaye-Battheu. CCBE răspunde apelului APCE È™i speră că Comitetul de MiniÈ™tri va sprijini această iniÈ›iativă È™i va lansa procesul de redactare a viitoarei convenÈ›ii cât mai curând posibil “.

A se vedea: Documente referitoare la Convenție europeană privind profesia de avocat,  adoptate în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Consiliului Barourilor Europene (CCBE), 20 octombrie 2017 (CCBE privind necesitatea Convenției și Propunerea privind conținutul Convenției.