"Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in anul Centenarului, un partener de dialog cu puterea legislativa si cea judecatoreasca"

"Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in anul Centenarului, un partener de dialog cu puterea legislativa si cea judecatoreasca"

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) este o persoană juridică de interes public, cu rolul de autoreglementare a profesiei și de reprezentare a acesteia în raport cu autoritățile.

La baza funcționării UNBR se află un cadru legislativ foarte clar, Legea 225/2004 prin care a fost înfiinţată, precum si Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Totodată UNBR este partener de dialog cu puterea legislativă și cea judecătorească, făcând parte din acest sistem care are ca scop funcționarea justiției în ansamblu.

Un alt rol important al Uniunii Naționale a Barourilor din România constă în protejarea autonomiei și independenței barourilor și consolidarea principiilor care asigură identitatea avocatului, desfășurarea în bune condiții a actului de consultanță juridică pentru beneficiar, subliniind aici importanța păstrării caracterului confidențial al informațiilor.

În perioada următoare, calendarul de activități al Uniunii Naționale a Barourilor din România este bogat, anul Centenarului obligând moral UNBR la celebrarea contribuției aduse de marii avocați ai vremii la realizarea Marii Uniri.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) va organiza și sprijini în perioada care urmează o serie de evenimente, pe care le enumerăm mai jos:

Consiliul UNBR, dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul va avea loc pe 22 iunie, la Alba Iulia;

Sesiune È™tiinÈ›ifică festivă cu tema „ContribuÈ›ia avocaÈ›ilor la realizarea Marii Uniri” È™i lansarea lucrării monografice „ContribuÈ›ia avocaÈ›ilor din Transilvania È™i Banat la realizarea Marii Uniri” – autori av. Mirel Ionescu, Baroul Cluj È™i av. Lazăr Gurneantu, Baroul TimiÈ™ (23 iunie, Alba Iulia);

– Baroul Alba organizează, cu suportul UNBR, ConferinÈ›a internaÈ›ională cu tema „IndependenÈ›a È™i imparÈ›ialitatea justiÈ›iei în jurisprudenÈ›a CurÈ›ii Europene a Drepturilor Omului”. Manifestarea se va bucura de participarea a trei judecători de la CEDO, precum È™i a altor personalități ale dreptului de anvergură internaÈ›ională (29 iunie, Alba Iulia);

Consiliul UNBR, având ca obiect înfrățirea cu barourile de peste Prut, eveniment la care vor fi invitați decanii barourilor din Republica Moldova. Un moment important al evenimentului va fi reprezentat de evocarea unirii Basarabiei și Bucovinei cu Romănia, din 1918. (31 august, Iași);

„Baroul naÈ›ional român la 100 de ani de la Marea Unire” – conferinÈ›a naÈ›ională organizată la Palatul Parlamentului de către UNBR, INPPA È™i Baroul BucureÈ™ti, cu participarea reprezentanÈ›ilor tuturor profesiilor juridice, în cadrul manifestărilor dedicate „Zilelor Baroului BucureÈ™ti” (21-22 septembrie 2018, BucureÈ™ti);

– Dezvelirea unei plăci comemorative dedicate „Eroilor în robă” (magistraÈ›i, avocaÈ›i, auxiliari ai justiÈ›iei, căzuÈ›i în Războiul pentru ÃŽntregirea Neamului)

– Ciclul de È™apte conferinÈ›e transmise în direct pe internet – prin intermediul site-ului UNBR, www.unbr.ro – cu tema „Întâlnirile avocaÈ›ilor cu Istoria” (avocat-istoric), în conlucrare cu site-ul juridice.ro (lunile septembrie – decembrie 2018 );

– ,,Pledoarie pentru România, pledoarie pentru excelență. Avocatura din România la Centenarul Marii Uniri” (5 – 7 octombrie 2018, Satu Mare);

– Ziua Europeană a AvocaÈ›ilor 2018, coordonată de Consiliul Barourilor Europene, cu tema: „Apărarea apărării È™i statul de drept”. Evenimentul va avea loc pe 25 octombrie 2018, dată la care este celebrată Ziua Europeană a JustiÈ›iei;

– Participarea la evenimentele organizate la BucureÈ™ti È™i Alba Iulia dedicate Centenarului Marii Uniril (perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2018);

– UNBR este implicată È™i în proiectele Academiei Române, ale Uniunii JuriÈ™tilor, ale Facultății de Drept din cadrul Universității din BucureÈ™ti, prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.


Preluare cu acordul Republica.ro