S-a transmis catre membrii Consiliului Uniunii, spre examinare, in vederea dezbaterii si adoptarii in proxima sedinta a Consiliului U.N.B.R. "Proiectul Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiilor de cenzori din sistemul Uniunii Nationale

Proiectul Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiilor de cenzori din sistemul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost transmis catre membrii Consiliului UNBR

La 23 mai 2017 a fost transmis către membrii Consiliului Uniunii, spre examinare, în vederea dezbaterii şi adoptării în proxima şedinţă a Consiliului U.N.B.R. "Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori din sistemul Uniunii Naţionale a Barourilor din România".


Download DOCX / PDF