Prin modificarea Legii avocaturii nu se instituie o superimunitate a avocatilor- Avocat Lucian Sauleanu, Decanul Baroului Dolj

Prin modificarea Legii avocaturii nu se instituie o superimunitate a avocatilor - Avocat Lucian Sauleanu, Decanul Baroului Dolj

Prin modificarea Legii avocaturii nu se instituie o superimunitate a avocaţilor

În mod cu totul greşit se speculează că, prin ultima modificare şi completarea Legii nr. 51/1995 s-ar institui anumite „imunităţi” pentru avocaţi, în condiţiile în care, în fapt, dispoziţiile respective sunt menite să protejeze drepturile şi libertăţile cetăţenilor români. Nu s-a dorit o informare, ci s-au exprimat opinii menite să distorsioneze rolul acestor dispoziţii legale, o interpretare al cărei unic scop este să afecteze imaginea avocaţilor cu efect direct asupra dreptului la apărare al cetăţenilor români.

Două sunt articolele care ar fi condus la această interpretare; pe de o parte, exceptarea de la măsura ridicării de înscrisuri şi de la măsura confiscării a comunicărilor dintre avocat şi clientul său sau a consemnările avocatului privind apărarea clientului său, iar, pe de altă parte, protejarea raportului dintre avocat şi clientul său în sensul că nu poate forma obiectul supravegherii tehnice, decât în cazul în care există date sau indicii că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni.

Aşadar, ambele modificări vin să protejeze nu pe avocat, ci pe client, cetăţeanul român, care are dreptul la apărare; acest drept trebuie să fie unul efectiv şi să nu fie permisă intromisiunea statului în relaţia avocat-client. Prin urmare, modificarea întăreşte secretul profesional şi confidenţialitatea relaţiei avocat-client, garanţii menite să asigure dreptul fundamental la un proces echitabil.

Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României cu privire la aceste modificări, aşa încât opiniile exprimate în mass-media reprezintă o încercare de manipularea opiniei publice,odată ce articolele ultimelor zile menţin titlurile din trecut privind "superimunităţile", cu toate că se recunoaşte în conţinutul lor că modificarea actuală este diferită de varianta iniţială. Or, în condiţiile date, numai titlul pare a fi mesajul care rămâne în conştiinţa publicului.

Actul normativ nici măcar nu a reglementat posibilitatea participării decanului baroului la percheziţia sediului profesional al unui avocat, ci a instituit obligaţii suplimentare în sarcina avocaţilor sau a incriminat, cu titlu de exemplu,divulgarea de către avocat a unei informaţii confidenţiale din sfera privată a clientului sau care priveşte un secret operaţional sau comercial,stabilind o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Secretul profesional al avocatului este o garanţie a statului de drept, menită să asigure un echilibru în interacţiunea cu instituţiile publice. Nu este nici imunitate, nici impunitate.


Preluare de pe site-ul Jurnalul Olteniei, cu acordul domnului avocat Lucian Săuleanu
Decanul Baroului Dolj