Hotararea nr. 211 din 18 februarie 2017 a Consiliului UNBR prin care se infiinteaza un grup de lucru avand ca sarcina coordonarea actiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in sedinta din 18.02.2017 a hotarat infiintarea unui grup de lucru in cadrul UNBR, avand ca sarcina coordonarea actiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 211
18 februarie 2017

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de dispoziţiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare ÅŸi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului UNBR,
Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului UNBR din 12.12.2016, în urma cărora a fost aprobat Proiectul celebrării Marii Uniri din 1918 şi a editării volumului "Contribuţia avocaţilor la realizarea Marii Uniri",
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 18.02.2017,

H O T Ă R Ă È˜ T E :

          Art. 1 “ (1) Se înfiinţează un grup de lucru în cadrul UNBR, având ca sarcină coordonarea acţiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918, coordonat de către domnul avocat Mihai Baco, decanul Baroului Alba, având următoarea componenţă:
–    av. Cristian Alunaru, decanul Baroului Arad;
–    av. Gheorghe Ciulei, decanul Baroului Caraş-Severin;
–    av. Mirel Ionescu, consilier UNBR, Baroul Cluj;
–    av. Ioan Rus, Baroul Alba;
–    av. Sorin Rusu, decanul Baroului Suceava);
–    av. Dan Mihai Șuta, decanul Baroului Satu Mare.

Art. 2  “ (1) Grupul de lucru va avea în vedere faptul că Proiectul este inclus în Planul Prefecturii Alba şi în Programul Departamentului Centenar din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Ministerului Culturii şi faptul că se vor organiza evenimente specifice în municipiile Alba-Iulia, Arad, Blaj, Suceava.
(2) Grupul de lucru va face propuneri concrete privind organizarea de evenimente, inclusiv în alte oraşe, se va ocupa de organizarea efectivă a acestora şi va transmite un raport de activitate la fiecare şedinţă a Consiliului UNBR.

Art. 3 “ Bugetul necesar pentru desfăşurarea activităţii grupului de lucru şi remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior.

Art. 4 “ Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR şi se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Download DOCX / PDF