Conducerea executiva a U.N.B.R. roaga Decanii Barourilor sa implice avocatii in activitatea de cunoastere si perfectionare a actelor normative puse in dezbatere publica

Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedura Penala

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală, pentru completarea articolului 31 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi pentru completarea articolului 79 din Lege nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Pentru dezbaterea proiectului afişat, Ministerul Justiţiei organizează două întruniri, după cum urmează:

În data de 26 aprilie, ora 9.00

Pentru această întâlnire, înscrierea participanţilor se face prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa: dean@just.ro până la data de  24 aprilie 2017 ora 10.00. În cazul asociaţiilor legal constituite, numărul maxim al participanţilor este de două persoane/asociaţie.

Timpul alocat fiecărei intervenţii este de 3 minute pentru fiecare asociaţie, respectiv participant individual.

Dezbaterea va avea loc la sediul Ministerului Justiţiei, Sala de consiliu, etajul I, capacitatea sălii fiind de maxim 50 de persoane.

•În data de 15 mai, ora 12.00

La această dezbatere urmează să fie invitaţi reprezentanţi ai  instituţiilor şi asociaţiilor profesionale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul înfăptuirii justiţiei, precum şi ai organelor reprezentative ale profesiilor liberale din domeniul justiţiei, interesate în aplicarea prevederilor cuprinse în proiectului de lege.