APEL pentru selectie de participanti la Conferinta Nationala cu tematica "MIGRAŢIE ŞI AZIL - ANTIDISCRIMINARE" a Proiectului ACTIONES finantat de Comisia Europeana Programul Drepturi Fundamentale & Cetatenie

APEL pentru selectie de participanti la Conferinta Nationala cu tematica "MIGRAŢIE ŞI AZIL - ANTIDISCRIMINARE" a Proiectului ACTIONES finantat de Comisia Europeana - Programul Drepturi Fundamentale & Cetatenie

ACTIONES - EVENIMENT NAŢIONAL DE DISEMINARE

Tehnici de interacţiune judiciară în aplicarea Cartei UE

ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI "ACTIVE CHARTER TRAINING THROUGH INTERACTION OF NATIONAL EXPERIENCES" (ACTIONES) FINANŢAT DE COMISIA EUROPEANĂ PROGRAMUL DREPTURI FUNDAMENTALE & CETĂŢENIE

 

APEL

SELECŢIE PARTICIPANŢI

la CONFERINŢA NAŢIONALĂ  A PROIECTULUI

coordonat de către Centrul pentru Cooperare Judiciară din cadrul

Institutului Universitar European

3-4 iulie 2017, Bucureşti

Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare UNBR) este partener în Proiectul ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National Experiences,în colaborare cu  Institutul Naţional al Magistraturii  şi  coordonat de Centrul pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului Universitar European de la Florenţa (în continuare EUI). Proiectul se  derulează  pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 “ 31 octombrie 2017.

Conferinţa naţională –  înscrisă ca eveniment în cadrul proiectului – are  ca tematică

MIGRAŢIE ŞI AZIL – ANTIDISCRIMINARE

Număr locuri de participare : 25

Limba de desfăşurare a conferinţei: română şi engleză (fiind asigurată traducere simultană)

Programul Conferinţei poate fi consultat AICI

INFORMAŢII DESPRE PROIECT

În cadrul Proiectului au avut loc cinci sesiuni transnaţionale de pregătire în care au fost implicaţi judecători şi avocaţi din cele 7 state partenere precum şi din alte state membre şi instanţele la nivel european.

Scopul sesiunilor de formare naţionale este de a îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi de a promova potenţialul pe care acest dialog judiciar îl prezintă pentru judecătorii şi avocaţii naţionali. Aceste obiective vor fi atinse printr-o analiză a drepturilor fundamentale selectate, care vor fi abordate în cadrul evenimentului  de instruire naţional.

 


Proiectul ACTIONES include 7 instituţii academice, o asociaţie europeană de judecători şi 9 instituţii naţionale însărcinate cu  formarea avocaţilor şi judecătorilor. Proiectul este o manifestare a convingerii că un standard ridicat şi coerent al protecţiei drepturilor fundamentale în cadrul UE necesită mai mult decât simpla cunoaştere a Cartei. Aceasta trebuie să fie completată de sensibilitate socială şi politică profundă, conştientizare şi rapiditate în adoptarea soluţiilor procedurale oferite de diferitele ordini juridice, deschiderea spre produsele lor şi disponibilitatea de a se angaja în schimburi de opinii. Aceste calităţi trebuie să fie cultivate prin conştientizarea limitărilor temporale şi a resurselor pe care judecătorii şi avocaţii le întâmpină în munca lor de zi cu zi. Proiectul îşi propune să ofere răspunsuri la toate nevoile de mai sus prin elaborarea unui set de instrumente uşor de folosit , prin care practicienii  din domeniul juridic se vor familiariza cu tehnicile de interacţiune juridică verticală şi orizontală, asigurând astfel implementarea efectivă a Cartei şi remedii adecvate cu privire la încălcările sale.

Conferinţa îşi propune să abordeze aceste dificultăţi complexe şi multiple cu care se confruntă judecătorii şi avocaţii în aplicarea Cartei UE, folosind formatul Centrului de cooperare judiciară ca forumuri  în care judecătorii şi avocaţii naţionali interacţionează în mod direct între ei şi cadre universitare în scopul încurajării dialogului judiciar. Premisa fundamentală a proiectului ACTIONES este că tehnicile de interacţiune judiciară (de exemplu, întrebare preliminară, interpretare  consecventă, efect direct, test de proporţionalitate şi recunoaştere reciprocă) reprezintă uşile de acces ale Cartei în practica juridică naţională.

 

Termene şi informaţii utile:

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună următoarele documente până la 20 mai  2017 la adresele de email unbr@unbr.ro şi actiones@unbr.ro :

  1. CV în limba română ;
  2. O scurtă scrisoare de motivaţie, redactată în limba română, în care să se explice care este raţiunea pentru depunerea candidaturii, care sunt beneficiile pe care el/ea consideră ca le-ar primi prin participare  şi care sunt contribuţiile pe care el/ea le-ar putea aduce Proiectului. Această scrisoare nu trebuie să conţină explicaţii/informaţii ale CV-ului candidatului.
  1. Dovada competenţelor lingvistice pentru limba engleză, cunoaşterea limbii engleze putând constitui un avantaj în selecţie);

Candidaţii vor fi anunţaţi cu priv

ire la rezultatul procesului de selecţie la  25 mai 2017.

 

PROCESUL DE SELECŢIE

Procesul de selecţie va identifica participanţii care  sunt interesaţi şi/sau implicaţi de tematica abordată în cadrul conferinţei de plen şi a seminarului de a doua zi şi doresc să contribuie la evaluarea impactului manualelor naţionale ce vor sta la baza dezbaterilor şi care se vor distribui anticipat participanţilor, precum şi modul în care vor contribui efectiv şi substanţial la diseminarea rezultatelor  proiectului.

Având în vedere  abordarea temei metodelor specifice  de apărare în cazurile din domeniul « migraţiei si azilului » UNBR  invită în mod special să  aplice avocaţi membrii ai Barourilor aflate în circumscripţia teritoriala a instanţelor specializate pe cauze de migraţie şi azil.

CERINŢE  PENTRU SELECŢIA CANDIDAŢILOR:

  1. Să aibă disponibilitatea de a participa activ la dezbaterile ce vor avea loc, mai ales la seminarul aplicativ ce se va desfăşura a doua zi;.
  2. Să aibă cunoştinţe şi experienţă generale cu privire la topicul sesiunii de pregătire.

Selecţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor criterii:

a) Principiul participării unice: În principiu, nici un participant nu poate lua parte la mai mult de un atelier de pregătire. În cazuri excepţionale, abateri de la acest principiu constituie obiectul unei permisiuni exprese acordată de Centrul de Resurse Juridice al Institutului Universitar European.

b) Reprezentativitate interdisciplinară: organizaţiile participante trebuie să asigure pe cât posibil reprezentarea egală a avocaţilor care profesează în domeniului dreptului civil, penal şi administrativ.

c) Echilibru între femei şi bărbaţi în rândul participanţilor: este de dorit asigurarea unui echilibru între femei şi bărbaţi în rândul participanţilor

d) Echilibru cu privire la vârstă: este de dorit asigurarea unui echilibru între participanţii cu vârste diferite

e) Reprezentare geografică: Distribuţia geografică va fi luată în considerare, în scopul de a selecta participanţi care profesează în judeţe şi regiuni diferite.

f) Naţionalitate: dacă sunt disponibile, vor fi luate în considerare şi candidaturi exprimate de persoane cu alte naţionalităţi decât cea română, cu condiţia ca avocaţii să profeseze în societăţi (internaţionale) de avocatură, care să aibă punct de lucru în România.

Candidaţii nu au obligaţia de a fi participat la programe de formare similare, înainte, după cum nici participarea recentă la programe de formare similare, nu îi împiedică să fie selectaţi.

CERINŢE PENTRU CANDIDAŢII SELECTATI:

Participanţilor le este cerut :

  • să acorde timpul necesar acestui proiect;
  • să se angajeze că vor lua parte la toate sesiunile atelierului de lucru pentru care au fost selectaţi;
  • să se pregătească pentru seminarul de lucru prin lecturarea materialelor distribuite de organizatori în avans.
  • să fie gata să se angajeze la participarea activă în cadrul seminarului şi activităţile ulterioare ale acestuia.

 

SUPORTAREA COSTURILOR:

Costurile de participare (transport,  cazare şi masă) se suportă din bugetul proiectului în limita sumei de 182 euro


Download anunt PDF