MARIAN CARMEN

Avocat: Incompatibil.

Sediu Profesional:

Tel. birou: ; Fax:

Mobil: , E-mail:

Data aprobarii cererii de trecere pe tablou:

Numarul deciziei consiliului baroului:

Data radierii:

Decizia radierii nr: