ALEXANDRINA ŞEULEAN

Avocat: Definitiv.

Sediu Profesional: Târgu Mureş, str Marton Aron nr. 13 , jud. Mureş

Tel. birou: ; Fax:

Mobil: 0744796227, E-mail:

Data inscrierii in Baroul Mures: 1999-01-04

Lista curti: Toate instantele.