INPPA - CONFERINTA PREGATIRE PROFESIONALA 13 OCTOMBRIE 2018

                         

Din motive obiective, Conferinta de pregatire profesionala din data de 13.10.2018 organizata de catre INPPA si Baroul Mures va avea loc la Restaurantul “La Cetate” situat in Tg-Mures, B-dul Cetatii.
 
Mentionam ca parcarea autoturismelor se poate face pe B-dul Cetatii sau str. Nicolae Iorga, in mod gratuit in ziua de sambata.

           

Baroul Mures
Prin decan av. Nicolae T. Galdea

 

 

                               UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

                                        Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Tel: + 4021/320.03.08; /Fax: + 4021/330 1297  

                                www.inppa.ro email: office@inppa.ro 

„PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018’’

Baroul Mureș în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

                                                    si Curtea de Apel Tg-Mures

organizează conferinţa:

                        "Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri "

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

                                                   PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 13 octombrie 2018, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Aula Tudor Drăganu, Str. Livezeni nr. 69, Tg. Mureș 

                                                      Secţiunea de drept civil/procesual civiL

 09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 14.00 – Pauză de masă

                                                  Secţiunea de drept penal/procesual penal

14.00 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

                                                                   Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R.,
  • Director INPPA; Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;

                                                                         Teme:

Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor care se doresc a fi dezbătute pana cel tarziu data de 06.10.2018.

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU - Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti;

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.

  • Dl. av. dr. Mircea URSUȚA – avocat Baroul Bihor;

Temă: Probleme practice actuale în procedura contravențională.

Taxa de participare este 150 lei si poate fi achitata la casieria Baroului Mureş sau în contul Baroului Mureş RO14 RNCB 0193 0159 6796 0001, cod fiscal 4275187 cu destinaţia „taxă pregătire profesională” In taxa de participare nu este inclusă şi masa de prânz.Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Mureş la numărul de telefon: 0265.261.669.

                                                                                                       Baroul Mureş

                                                                                             Prin decan av. Nicolae T. Galdea