Decizie validare examen primire in profesia de avocat -august 2018

 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

DECIZIA NR. 70

din 06 august 2018

 

Consiliul Baroului Mures, luând în discuţie dispoziţiile art. 7 alin. (9) şi alin. (10) din REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, avand la baza raportul întocmit de decan in ceea ce priveste verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de primire în profesia de avocat sesiunea august 2018:

 

Art. 1. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 3. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 4. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 5. Dispune afişarea prezentei decizii împreună cu Anexele 1 şi 2 la sediul baroului precum şi pe site-ul Baroului Mures.

 

Consiliul Baroului Mures

Prin decan av. Nicolae T. Galdea

 

A N E X A nr. 1

 

 

 

                                    T A B E L    N O M I N A L

 

                          Privind candidații inscrisi pentru examenul de admitere

                          sesiunea 31 august 2018 - stagiari –

 

 

 1. ALEXA C.  RAUL – ALEXANDRU
 2. ASTELEAN I. FLORINA - DANIELA
 3. CATINEAN N.  FLORIN - DANIEL
 4. COSTACHE M. ANDREEA
 5. CRISAN I. MARIUS – ALEXANDRU
 6. CRISTEA S. GABRIELA
 7. CSETRI N. AURA – NICOLETA
 8. CSUKA F. JOSZEF-FERENCZ
 9. Cod:A1318
 10.  Cod:A1913
 11. FARCAS D. MADALINA – MNODORA
 12. FARCAS F. NICOLETA – FLORINA
 13. FAUR MOLDOVAN O. VLAD – VASILE
 14. GABOS I. KLARI – ANAMARIA
 15.  Cod: A2623
 16. GERMAN E.  ANDREEA
 17. GHERE V. ANA – ARIADNA
 18. Cod: A2424
 19. HARSAN G. ALINA - GABRIELA
 20. HARSAN I. EUGENIA – CORNELIA
 21. HOBINCU Z. SZILARD – KONSTANTINUSZ
 22. IACOB M. RADU – SERGIU
 23. KESZEG A. EDITH
 24. KEZDI J. CSENGE
 25. KORODI S. ERIKA – ANNA
 26. KOZAK A. DAVID - EDUARD
 27. MAIOR M. DRAGOS - ALEXANDRU
 28. MATE A. ORSOLYA
 29. OROIAN. A. ALEXANDRA – COSMINA
 30. PAUN I. IOANA
 31. PETERFI S. DENES
 32. PUIA I. IOAN – PAUL
 33. POP V. CRISTINA
 34. ROSCA – MINDRU D. DORINA – MARIA
 35. SASS G. ZOLTAN
 36. SAVIN F.. OLIVIU –FLAVIAN
 37. STEINBACH N. VASILE
 38. SILION I. COSTICA
 39. SOMOSAN C. MARIN - CRISTIAN
 40. STAN I.CARMEN- IONELA
 41. SUCEAVA F. FLORIN – IONUT
 42. SZABO C.. ANDREEA – CEZARA
 43.  Cod: A3711
 44. TANTAREANU O. DIANA – MARIA

 

 

* Persoanele care au inregistrat cererile mentionate la pozitiile 8 si 9 din prezenta anexa, au optat pentru anonimizare conform prevederilor cuprinse in Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Decan,

Av. Nicolae T. Galdea

 

 

 

 

ANEXA nr. 2

 

 

 

 

 

 

                                       T A B E L   N O M I N A L

         Privind candidații inscrisi pentru examenul de admitere din 31.08.2018- definitivi- 

                                                                                                                                                                                                 

 1. MAGERUSAN GHE. CLAUDIA
 2. MARGINEAN N. MARIA
 3. STAICU GHE. GEORGIAN

 

 

 

 

Decan,

Av. Nicolae T. Galdea