Decizie validare examen primire in profesia de avocat - august 2019

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

TG-MURES, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mures, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                        DECIZIA NR. 64 din 7 august 2019

            Consiliul Baroului Mures, in conformitate cu decizia Consiliului Baroului Mures nr. 63 din data de 24.06.2019, luând în discuţie dispoziţiile art. 7 alin. 9 si 10 din Hotararea UNBR cu nr. 462/05.06.2019 respectiv REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, avand la baza raportul întocmit de decan in ceea ce priveste verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de primire în profesia de avocat sesiunea august 2019:

Art. 1. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 3. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 4. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 5. Dispune afişarea prezentei decizii împreună cu Anexele 1 şi 2 la sediul baroului precum şi pe site-ul Baroului Mures.

                                                                                                    Consiliul Baroului Mures

                                                                                                               Prin decan av. Nicolae T. Galdea

 

 

ANEXA nr. 1

                                                                               T A B E L N O M I N A L

         Privind candidații înscriși pentruexamenul de admitere sesiunea august 2019 – stagiari

1. ALEXA C.A.C.R. RAUL-ALEXANDRU

2. BĂLAN D.C. BRÎNDUȘA-VERONICA

3. BRAȘOVEAN M. TITUS-MIHAI

4. BOROS C.T. ANETTA

5. BUCUR A. LAURENȚIU

6. BUSUIOC M. MIHAELA-VERONICA

7. CĂLUȘER-BENKŐ CS. ROXANA-ANDREEA

8. CSUKA F. JOZSEF-FERENCZ

9. DAN P.Ș. CASIANA-ALEXANDRA

10. FEHÉRVÁRI J. CSENGE

11. GOREA R. DIANA-GABRIELA

12. GYURKA L. TIMÉA

13. KESZEG A. EDITH

14. KIRÁLY A. ARTHUR-ADALBERT

15. MARC I.C. ALEXANDRA-TEODORA

16. MARIȘ L.A. ANDREI

17. MÁTÉ A. ORSOLYA

18. MICU V. IOAN

19. MITREA V.A. ILINCA-VALERIA

20. MOLDOVAN I. ANA-IOANA

21. MOLDOVAN V. VASILE-MUGUREL

22. OLÁH J. KRISTOF-JOZSEF

23. OLTEAN P. MONICA-VETURIA

24. PASZTOR M. DENISA-GEORGIANA

25. POP M. MARIUS-ALEXANDRU

26. PUIA I. IOAN-PAUL

27. ROȘCA-MÎNDRU D. DORINA-MARIA

28. RUS GHE. ALEXANDRU

29. SASS G. ZOLTÁN

30. SECĂREANU C. ARMAND-ALEXANDRU

31. SILION I. COSTICĂ

32. SOȚAN T. MĂDĂLINA-ANDREEA

33. SZABO CS. ESZTER

34. URSA D.D. DOREL-CRISTIAN

35. A2336

36. A3304

37. A2068

38. A1984

39. A3054

40. A2864

41. A4018

42. A2554

43. A2228

44. A1756

45. A3795

46. A1153

47. A1219

48. A1730

49. A3206

50. A4302

51. A2215

52. A2914

53. A2296

54. A4035

55. A1520

56. A1507

57. A3178

 Privind candidații înscriși pentru examenul de admitere sesiunea august 2019 – stagiari *Persoanele care au inregistrat cerererile de la pozitiile 35-57 , au optat pentru anonimizare conform prevederilor cuprinse in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

                                                                                                         Consiliul Baroului Mures

                                                                                                                    prin decan. Av. Nicolae T. Galdea

ANEXA nr. 2

                                                            T A B E L     N O M I N A L

Privind candidații inscrisi pentru examenul de admitere sesiunea august 2019 - definitivi -

  1. B146

Persoana care a inregistrat cererea de la pozitia nr. 1, a optat pentru anonimizare conform prevederilor cuprinse in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                                                                             

                                                                                                                            Consiliul Baroului Mures           

                                                                                                                                   prin decan, Av. Nicolae T. Galdea