DECIZIE VALIDARE CANDIDATI EXAMEN - SESIUNEA MARTIE 2019

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES TG-MURES,

str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mures, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com http://www.baroul-mures.ro

                                                                  DECIZIA NR. 28 din 28 ianuarie 2019

            Consiliul Baroului Mures, luând în discuţie dispoziţiile art. 4 alin. 3 din Hotararea UNBR cu nr. 400/08.12.2018 respectiv REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, avand la baza raportul întocmit de decan in ceea ce priveste verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de primire în profesia de avocat sesiunea martie 2019:

Art. 1. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie, cu exceptia candidatului inscris la pozitia nr. 6, sub conditia depunerii documentatiei necesare respectiv aprobarii de catre Comisia Permanenta in conformitate cu art. 4 alin. 4 din Hotararea UNBR cu nr. 400/08.12.2018.

Art. 2. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 3. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 4. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 5. Dispune afişarea prezentei decizii împreună cu Anexele 1 şi 2 la sediul baroului precum şi pe site-ul Baroului Mures.

                                                                                                      Consiliul Baroului Mures

                                                                                                      Prin decan av. Nicolae T. Galdea

ANEXA nr. 1

                                                                                                 T A B E L N O M I N A L

privind candidații înscriși pentru examenul de admitere sesiunea martie 2019 – stagiari

 1. CRISAN S. ALEXANDRA
 2.  DUMBRAVA H. NICOLAE ANDREI
 3.  FABIAN I.BIANCA- EDITH
 4.  FARCAS D. MADALINA – MINODORA
 5.  KEZDI J.CSENGE
 6.  MICU V.IOAN
 7.  MOLDOVAN I. ANA – IOANA
 8.  PUIA I.IOAN –PAUL
 9.  ROSCA MINDRU D. DORINA – MARIA
 10.  SANDOR C.T. ANETTA
 11.  SASS G. ZOLTAN
 12.  SECAREANU C. ARMAND – ALEXANDRU
 13.  SILION I. COSTICA
 14.  STAN I .CARMEN – IONELA
 15.  VARTIC M. DAN
 16.  A1053
 17.  A1091
 18.  A1149
 19.  A1304
 20.  A1494
 21.  A1532
 22.  A1578
 23.  A1585
 24.  A1704
 25.  A1817
 26.  A1935
 27.  A2043
 28. A2360

*Persoanele care au inregistrat cerererile de la pozitiile 16-28, au optat pentru anonimizare conform prevederilor cuprinse in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

                                                                                                                 Consiliul Baroului Mures

                                                                                                                Prin decan. Av. Nicolae T. Galdea

ANEXA nr. 2

                                                                                     T A B E L   N O M I N A L

                         privind candidații inscrisi pentru examenul de admitere din 03 martie 2019 - definitivi

 1. MARGINEAN N. MARIA

                                                                                                                            Decan, Av. Nicolae T. Galdea