ANUNȚ

Nr. 604/12.12.2017

Avand in vedere dispozitiile cuprinse in art. 6 - DEPUNEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR din REGULAMENTUL PRIVIND ADUNAREA GENERALA ELECTIVA A BAROULUI MURES, va aducem la cunostinta faptul ca:

1). Perioada de depunere a candidaturilor pentru functiile elective - decan, consiliul baroului, Comisia de Cenzori, Comisia de Disciplină, Reprezentantul Baroului în Comisia Centrala de Disciplină, Delegatii Baroului la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România este cuprinsa intre 13.12.2017-09.01.2018 inclusiv.

2). Candidatii pentru functiile elective isi vor depune personal, in scris si in mod separat candidatura pentru fiecare din functiile elective la secretariatul baroului, cererile urmand a fi consemnate într-un Registru special al candidaturilor, sub sanctiunea neluarii in considerare a candidaturii.

 3). Cererea va fi insotita de declaratia data pe propria raspundere de catre candidat prin care sa ateste faptul ca nu a fost lucrator sau colaborator al Securitatii, dovada achitarii la zi a taxelor pentru barou si filiala casei de pensii respectiv achitarii asigurarii profesionale.

4). Un avocat care întruneşte condiţiile legale, îşi poate depune concomitent candidatura numai pentru funcţiile de Decan, membru al Consiliului Baroului şi delegat al Baroului la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

5). Candidatura trebuie să conţină indicarea funcţiei pentru care se candidează şi satisfacerea condiţiilor de eligibilitate prescrise la art. 2.1-2.8 din Regulamentul privind adunarea generala electiva a Baroului Mures.

Consiliul Baroului Mures

Prin av. Nicolae T. Galdea